Zobacz wszytkie serwisy JOE.pl
blogiblog4u.pl blogiblogasek.pl katalog stronwjo.pl avataryavatary.ork.pl czcionkiczcionki.joe.pl aliasydai.pl, ork.pl, j6.pl tapety tapety.joe.pl obrazkiobrazki na NK
Online: ---
Blog nie aktywny. Dodaj notkę aby usunąć tą informację oraz reklamy w treści bloga
goodkarmela *<p align="center"><font size="32" color="red" face="Revue BT"><b><i>OPĘTANA DEMONICZNIE. OSTRZEGA. EGZORCYZMY.</i></b></font></p> - blog4u.pl

OPĘTANA DEMONICZNIE. OSTRZEGA. EGZORCYZMY.


WIECZORNA ADORACJA UWOLNIENIA, O ZDJĘCIE PRZEKLEŃSTWA, ULECZENIA ZE ZRANIEŃ WEWNĘTRZNYCH I CHORÓB FIZYCZNYCH !!!! Część VIII.
Czczę i wielbię Ciebie i dziękuję Tobie, Panie, że przyszedłeś do mnie jako Chleb żywy, który zstąpił z Nieba. Ty jesteś pełnią życia. Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem. Panie, jesteś zdrowiem chorych. Dzisiaj chcę przedstawić Tobie wszystkie moje cierpienia, ponieważ Ty jesteś zawsze ten sam wczoraj, dziś i na wieki i przychodzisz do mnie tam, gdzie właśnie jestem. Ty jesteś odwiecznie obecny i znasz mnie. Proszę Cię, Panie, zlituj się nade mną. Błagam Cię, o Jezu, przyjdź do mnie przez Twoją Ewangelię, aby wszyscy poznali, że żyjesz dzisiaj w Twoim Kościele, aby moja wiara i ufność w Tobie odnowiły się. Zmiłuj się nad cierpieniami mojego ciała, mojego serca i mojej duszy. Zmiłuj się, Panie, błogosław mnie i spraw, abym odzyskał zdrowie. Niech moja wiara wzrośnie i otworzy mnie na cuda Twojej miłości, abym stał się świadkiem Twojej potęgi i miłosierdzia. Proszę Cię Jezu, przez Twoje Święte Rany, przez Twój święty krzyż i przez Najdroższą Krew Twoją.Uzdrów mnie , Panie, Uzdrów moje ciało ( w szczególności:……wymienić indywidualnie), moje serce, wszelkie zranienia i moją duszę. Daj mi życie w obfitości, miłości, radości i wielkim szczęściu. Proszę Cię przez orędownictwo Maryi, Twojej Matki, Dziewicy bolesnej, Tej, która była obecna stojąc przy Twoim krzyżu; Tej, która pierwsza kontemplowała Twoje święte rany i która dałeś nam wszystkim za Matkę. Objawiłeś nam, że wziąłeś na siebie nasze cierpienia i , że przez Twoje święte rany wszyscy zostaliśmy uzdrowieni. Dzisiaj, o Panie, przedstawiam Ci z wiarą wszystkie moje cierpienia i proszę Cię, abyś wyleczył mnie całkowicie. Proszę Cię, abyś dla chwały Ojca niebieskiego wyleczył też choroby mojej rodziny i moich przyjaciół. Spraw abym odzyskała zdrowie dla chwały Twojego Imienia. Amen.Dzisiaj, Ojcze niebieski, chcę stawić się przed Tobą jako Twoje dziecko. Ty znasz mnie po imieniu. Zwróć swe ojcowskie spojrzenie na moje życie. Znasz moje serce i rany mojego życia. Wiesz wszystko, co chciałam uczynić i czego nie uczyniłam, zło, które wyrządziłam i to, które wyrządzili mi inni. Znasz moje granice, moje błędy i moje grzechy. Znasz moje niepokoje i moje kompleksy. Dzisiaj, Ojcze, proszę Cię, przez miłość, jaką jednoczysz się z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, rozlej we mnie Twego Świętego Ducha, aby ciepło Twojej zbawczej miłości dotarło do najbardziej intymnych miejsc mojego serca. Ty, który leczysz serca złamane i opatrujesz wszystkie rany, uzdrów w tej chwili moją duszę, mojego ducha, moją pamięć i całą moją istotę. Przyjdź do mnie, Panie Jezu, jak przyszedłeś tam, gdzie przebywali Twoi przestraszeni uczniowie. Pojawiłeś się pośród nich i powiedziałeś „Pokój wam”!


Przyjdź do mego serca i udziel mi pokoju; napełnij mnie miłością. Wiemy, że miłość usuwa lęk. Przyjdź przez moje życie i ulecz moje serce. My wiemy, Panie Jezu, że czynisz to zawsze, kiedy Cię o to prosimy; i ja również proszę Cię z Maryją, naszą Matką, która była na weselu w Kanie. A kiedy zaczęło brakować wina, odpowiedziałeś na Jej pragnienie, przemieniając wodę w wino. Przemień także moje serce i daj mi serce szlachetne, pokorne i pełne dobroci, daj mi serce nowe, Panie. Spraw, aby zajaśniały we mnie owoce Twojej obecności. Daj mi owoce Twojego Ducha: miłość, pokój, radość. Niech zstąpi na mnie duch błogosławieństw, abym mogła znajdować upodobanie w poszukiwaniu Boga każdego dnia, żyjąc bez kompleksów i niepokojów z innymi, z moją rodziną i moimi braćmi.Dziękuję Ci, Ojcze, za to co uczyniłeś dzisiaj w mym życiu. Dziękuję z całego mego serca, ponieważ Ty mnie uzdrawiasz, uwalniasz i ponieważ na nowo czynisz mnie wolnym, krusząc moje więzy. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że uczyniłeś mnie świątynią Twojego Ducha i tej świątyni już nie można zniszczyć, ponieważ jest domem Boga. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za wiarę i za miłość, którą złożyłeś w moim sercu. Bądź uwielbiony , o Panie. Amen.Uzdrów mnie z każdej rany, jaka dotknęła moje serce, wrażliwość, pamięć, wyobraźnię, rozum i wolę. Uwolnij moje istnienie z wszelkich więzi i łańcuchów, które czynią mnie niewolnikiem zła. Przez Twojego Świętego Ducha pragnę żyć wolna i radosna w służbie Tobie i moim braciom. Panie Jezu, na chwałę Ojca i przez ręce Maryi oddaję całą siebie, moje ciało, duszę i ducha. Dziękuję, Panie Jezu, że mnie stworzyłeś. Amen.Ojcze nasz... (1x), Zdrowaś Maryjo...(1x), Chwała Ojcu...(1x)


Wzywam drogocenną Krew Jezusa Chrystusa i zdejmuję każdą klątwę, urok ,czary i pakt diabelski ze mnie i mojej rodziny w imię Jezusa Chrystusa i Matki Bożej (3x).


Panie, Ty jesteś wielki
Ty jesteś Bogiem,
Ty jesteś Ojcem

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc

archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha,
który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od popadania w rozwiązłość cielesną
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej zlej przyjaźni,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.


Od przekleństw i paktów diabelskich,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.


Od grzechów i więzów łączących nas z przodkami,
Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie

Panie, który powiedziałeś pokój zostawiam wam, pokój mój wam daje przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi, uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa i spraw, abyśmy cieszyli się Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Światłem niech będzie mi Krzyż Święty,
a nigdy wodzem smok przeklęty.
Idź precz, szatanie, duchu złości,
nigdy mnie nie kuś do marności.
Złe to, co proponujesz mi.
Sam swoją truciznę pij!Panie Jezu Chryste!

Wyznajemy ze jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy, i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, ze bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.


Dlatego w imię + Pana naszego Jezusa Chrystusa nakazujemy wam złe duchy, abyście się oddaliły od nas i poszły do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa duchy pychy i zarozumiałości i nieposłuszeństwa,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pornografii, nieczystości i rozpasania seksualnego,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy lenistwa i próżnowania,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzliwości, uraz i niechęci,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy letniości, ospałości i apatii,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy plotkowania, obmowy i oszczerstw,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chciwości, bogacenia się ziemskiego i zaborczości,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niewiary i braku zaufania,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy niesumienności, niedbalstwa i niewierności,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy mafii, przemocy, gwałtu i wojny,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy chorób i nagłych dolegliwości,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy smutku, zniechęcenia i depresji,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabobonów, sekciarstwa i okultyzmu i parapsychologii,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy magii, czarów, wróżenia i uroków,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zabijania nienarodzonych i eutanazji,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy zapaści duchowej, rozpaczy i myśli samobójczych,
Idźcie precz do piekła!


W imię + Jezusa Chrystusa, duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,
Idźcie precz do piekła!

W imię + Jezusa Chrystusa, duchy przekleństwa i paktów szatańskich,
Idźcie precz do piekła!


Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazujemy wam złe duchy, oddalcie się od mojej Rodziny, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów!


Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która ma być królestwem Chrystusa i Maryi!
Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa!
Oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!
Naszą siłą i mocą jest Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel!
Należymy do Niego i jesteśmy dziećmi Ojca niebieskiego!
Chcemy wypełniać, Ojcze Przedwieczny, Twoja najświętszą wolę!
Racz zesłać na nas śmierć, aniżeli mielibyśmy obrazić Cię grzechem ciężkim!

Matko Najświętsza, otul nas płaszczem swojej macierzyńskiej opieki!
Chcemy na zawsze należeć do Jezusa i Ciebie!


W imię Jezusa Chrystusa i przez zasługi Jego drogocennej Krwi zrywam i niszczę każdą klątwę, pakt diabelski, zaklęcie, tajemny znak, urok, czar, kajdany, sidła, pułapkę, kłamstwo, zawadę, przeszkodę, niepowodzenie w każdej sferze życia, oszustwo, duchowy łańcuch lub wpływ, a także każdą chorobę ciała, duszy, umysłu lub ducha umieszczoną we mnie (nas) lub w tym miejscu sprowadzone na mnie (nas) przez moje własne błędy i grzechy i moich przodków (3x).


Spraw, Panie Boże, żebym zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpiła obfitości dóbr, mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty, Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje pomocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i ześlij mi anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób zawistnych mi szkodzących i mojej Rodzinie.

Święty Michale Archaniele, broń nas przeciwko atakom szatana!

Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, pomóż mi! (3x)

Święty Ojcze Pio, pomóż mi!(3x)

Święta Faustyno, pomóż mi! (3x)

Święta Katarzyno Sieneńska, pomóż mi!

Święta Tereso, pomóż mi!

Janie Pawle II, pomóż mi!

Nasi Aniołowie Stróżowie i święci Patronowie, przybywajcie nam z pomocą!

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcemy należeć w życiu i przy śmierci. Amen.


Wzywam drogocenną Krew Jezusa Chrystusa i zdejmuję każdą klątwę, urok ,czary i pakt diabelski ze mnie i mojej rodziny w imię Jezusa Chrystusa i Matki Bożej (3x).


Słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem! (3x)


W imię Jezusa Chrystusa przerywam wszystkie przekleństwa przekazane mi przez moich przodków: ze strony mojej mamy i od niej samej, a także od przodków mojego ojca i od niego samego. Wśród tych przekleństw są między innymi (samobójstwa w rodzinie, uwikłanie w okultyzm, nałogi………..(proszę wymienić indywidualnie) i wszystkie inne złe rzeczy przekazane mi jako przekleństwo.
W imię Jezusa Chrystusa wszystkie te klątwy przerywam, przecinam, łamię, unicestwiam, oraz unieważniam na całą wieczność, na zawsze.
W imię Jezusa Chrystusa od tego momentu, od tej chwili, jestem wolna od tych przekleństw całkowicie i na zawsze. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.


Słodkie serce Jezusa, bądź moim ratunkiem! (3x)


W imię Jezusa Chrystusa i przez zasługi Jego drogocennej Krwi zrywam i niszczę każdą klątwę, pakt diabelski, zaklęcie, tajemny znak, urok, czar, kajdany, sidła, pułapkę, kłamstwo, zawadę, przeszkodę, niepowodzenie w każdej sferze życia, oszustwo, duchowy łańcuch lub wpływ, a także każdą chorobę ciała, duszy, umysłu lub ducha umieszczoną we mnie (nas) lub w tym miejscu sprowadzone na mnie (nas) przez moje własne błędy i grzechy i moich przodków (3x).


Słodkie serce Maryi, bądź moim ratunkiem! (3x)


Panie, ponieważ pogrążyłam się na drodze okultyzmu, ponieważ zaangażowałam swoją wolność w tę sprawę, dlatego pragnę dziś zanurzyć się w Twej drogocennej Krwi. Jezu, ofiaruję Ci swe życie. Przyjdź i napój je Krwią i Wodą wytryskującą z Twego Serca.
Panie, Ty pozwoliłeś na to, by Cię ukrzyżowano. Stałeś się bezsilny po to, abym ja dziś został uwolniony z mych kajdan, abym została wyzwolona ze wszystkich złych wpływów, które mnie wiążą. Amen.
Karmela 21:45:53 29/12/2010 [Powrót] Komentuj